Thursday, February 11, 2010

Lesson-1

म= ङ
हामी= याङ
तिमी/तँ = ए
तपाईं= ह्राङ
ऊ /उनि /त्यो = हे / थे
हामीहरु =याङकादे
तपाईंहरु = ह्राङनिकादे
उनीहरु/तिनीहरु = हेनिकादे/थेनिकादे

1 comment:

  1. How can I write "मेरो नाम क्रोजन कपाली हो।" and "क्रोजनको टाइम् लाइन्मा स्वागत छ" in Tamang?

    ReplyDelete