Thursday, February 11, 2010

Lesson-1

म= ङ
हामी= याङ
तिमी/तँ = ए
तपाईं= ह्राङ
ऊ /उनि /त्यो = हे / थे
हामीहरु =याङकादे
तपाईंहरु = ह्राङनिकादे
उनीहरु/तिनीहरु = हेनिकादे/थेनिकादे

3 comments:

  1. How can I write "मेरो नाम क्रोजन कपाली हो।" and "क्रोजनको टाइम् लाइन्मा स्वागत छ" in Tamang?

    ReplyDelete
  2. Gnala min krojan kapali mula. Krojan time line ri swagat mula.

    ReplyDelete
  3. Gnala min krojan kapali mula. Krojan time line ri swagat mula.

    ReplyDelete